Actiever.nl

Laat ons helpen om je bedrijf of website online te laten groeien.

Actiever.nl bestaat sinds 2008, bezoekers aantallen liepen langzaam terug waardoor er minder vacatures geplaatst werden. Benvindbaar.nl heeft geholpen om Actiever.nl opnieuw op de kaart te zetten.

Minder bezoekers door verouderd systeem en het ontbreken van een mobiele website.
De nieuwe look en feel van Actiever.nl

Uitdaging

Gegevens vanaf 2008 overzetten & een nieuw geschikt systeem vinden.

Oplossing

Benvindbaar.nl heet een nieuw systeem gevonden waar alle gegevens in overgebracht kunnen worden. Huidige website gerealiseerd en zoekmachine optimalisatie toegepast.

Resultaat

Huidige website is online sinds juni 2016 bezoekersaantallen zijn toegenomen met 25% en stijgen nog steeds door continu te optimaliseren.

Meer projecten

Alles bekijken